Terug naar Aanbod/Diensten

Online Fysiotherapie | Live Online Video Consult

Online Fysiotherapie in Amsterdam Noord bij Redlex Fysio

Online Fysiotherapie | Live Video Consult

Heeft u een druk leven? En heeft u daarom weinig tijd over om naar een fysiotherapeut te gaan? Geen probleem! Bij Redlex Fysio in Amsterdam Noord is het mogelijk om in drukke tijden ook Online Fysiotherapie te boeken in de vorm van een “Live Online Video Consult”. 

Een Live Online Fysio Video Consult is geen volledige vervanging van een reguliere fysio behandeling. Bij een reguliere fysio behandeling kunnen wij u fysiek behandelen en online niet. Wel is bij vele patiënten (in tijden van Corona Lockdown) online fysiotherapie van grote waarde gebleken, omdat er behoefte was aan voorlichting, advies, coaching en oefentherapie. De meeste lichamelijke klachten verdwijnen namelijk bij de juiste begeleiding i.c.m. oefentherapie en een actieve levensstijl.

Hoe gaat het nu bij online fysiotherapie?

Bij een Online Video Consult heeft u een live video verbinding met één van onze fysiotherapeuten. Een video consult duurt +- 25 min waarbij de nadruk voornamelijk licht op voorlichting, advies, coaching en het instrueren van oefeningen voor uw klacht icm een gratis oefen app.

Bent u nog geen patiënt bij ons? Zelfs dan is het mogelijk om online fysiotherapie te boeken.
De eerste online sessie betreft dan een intake, waarbij de fysiotherapeut samen met u uw
klachten inventariseert en u indien nodig lichamelijk onderzoekt door u bewegingen te laten maken, waarbij wordt gezocht naar pijnlijke bewegingen, beperkingen in gewrichten, de lenigheid en kracht van spieren en activiteiten waar u moeite mee ervaart. Op basis van uw hulpvraag en doelen, stelt u samen met de therapeut een behandelplan op. Tevens werken wij met een fysiotherapie app vol met oefeningen, welke u gratis kunt installeren op uw telefoon.
Met deze app sturen wij u oefeningen toe en inventariseren wij uw vooruitgang.
Geen telefoon of bent u niet technisch aangelegd? Ook zonder app kunnen wij u behandelen.

Bent u al patiënt bij ons? Uiteraard is het dan ook mogelijk om Online Fysiotherapie te boeken.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
Hoeveel behandelingen u nodig heeft is afhankelijk van de klacht en/of aandoening, en hoe gedisciplineerd u zelf uw verkregen advies en of oefeningen opvolgt.

Online fysiotherapie kunt u zo nodig afwisselen met reguliere fysiotherapie in de praktijk om het voor u zo flexibel mogelijk te maken.

Wordt Online Fysiotherapie voor mij vergoed?

Online Fysiotherapie wordt door de zorgverzekeraars gezien als reguliere fysiotherapie, en wordt dus in de meeste gevallen volledig 100% vergoed als u een aanvullend verzekerd bent. Voor online fysiotherapie gelden dezelfde regels als regulier fysiotherapie. Wij adviseren altijd om uw polis in te zien en of met uw zorgverzekeraar te bellen als u hier twijfels over heeft. Bent u niet verzekerd? Dan dient u zelf de consult te betalen.

Meer informatie over de vergoedingen vindt u hier.
Tevens kunt u ook informatie vinden op de pagina “meest gestelde vragen”.

Veel gestelde vragen m.b.t. Online Fysiotherapie

Online fysiotherapie in Amsterdam Noord bij Redlex Fysio

Wat doet een fysiotherapeut?

De fysiotherapeut is de expert in houding en beweging. Hij helpt je bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van je lichamelijke klachten en zorgt ervoor dat je weer optimaal kunt bewegen. De zorg van een fysiotherapeut past bij jouw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat jij wilt bereiken.

Hoe is de kwaliteit bij ons gewaarborgd?

Redlex Fysio en zijn therapeuten staan ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en CRK (Centraal kwaliteitsregister). Hiervoor gelden basiseisen zoals een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen worden gebruikt.

Wij staan bovendien ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Vanuit het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijkervaring, scholing en vakoverleg voldoet, wordt toegelaten tot het Kwaliteitsregister Fysiotherapie van het KNGF.