Tarieven / Aanmelden

Tarieven in BLAUWE Tabel = Vergoed!
Worden vergoed door de zorgverzekeraar als u aanvullend bent verzekerd.

Let op:
In een aantal gevallen wordt fysiotherapie wel vergoed vanuit de basisdekking. Zie zorgwijzer.nl voor informatie over vergoedingen voor fysiotherapie

Let op: Kijk goed na of een telefonische zitting of Online Fysio wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. In tijden van Corona wordt dit door alle zorgverzekeraars tot nader bericht gewoon vergoed en wordt beschouwd als een normale zitting fysiotherapie.

Tarieven in ROZE Tabel = Niet vergoed
Let op: Deze diensten kunnen eventueel ter ondersteuning binnen een fysiotherapeutische behandeling worden ingezet door de fysiotherapeut. Dit in de vorm van oefentherapie, huiswerkoefeningen, massage, advies, coaching en begeleiding. Dit echter alleen mits fysiotherapie voor u is geïndiceerd en dit herstel bevorderend werkt voor uw klacht/aandoening. Dit wordt dan als fysiotherapie beschouwd en wordt dan wel vergoed door de zorgverzekeraar als u aanvullend bent verzekerd. Als er geen sprake is van een fysiotherapeutische indicatie, en u wenst alsnog gebruik te willen maken van deze diensten, dan dient u deze zelf te betalen en krijgt u hier een aparte nota van.

Blauwe Tarieven
Roze Tarieven