Tarieven / Aanmelden

Tarieven in BLAUWE Tabel = Vergoed!
Worden vergoed door de zorgverzekeraar als u aanvullend bent verzekerd en er sprake is van een fysiotherapeutische indicatie. 

Let op:
In een aantal gevallen wordt fysiotherapie wel vergoed vanuit de basisdekking. Zie zorgwijzer.nl voor informatie over vergoedingen voor fysiotherapie

Tarieven in ROZE Tabel = Wel en Niet vergoed. Lees goed.
Let op: Verschillende massagevormen en Coaching-Advies, kunnen eventueel ter ondersteuning binnen een fysiotherapeutische behandeling worden ingezet door de fysiotherapeut. Dit echter alleen mits fysiotherapie voor u is geïndiceerd en dit herstel bevorderend werkt voor uw klacht/aandoening. Dit wordt dan als fysiotherapie beschouwd en wordt dan wel vergoed door de zorgverzekeraar als u aanvullend bent verzekerd. Als er geen sprake is van een fysiotherapeutisch traject, en u wenst alsnog gebruik te willen maken van deze diensten, dan dient u deze zelf te betalen en krijgt u hier een aparte nota van. 

Let op: Hot-Stone, Hooikoorts taping en 1 op 1 trainingen (personal training en yoga-pilates) worden niet vergoed.

Niet nagekomen afspraak / Niet tijdig 24u van te voren afgezegd:
Wij rekenen dan 75% van de reguliere kosten.
Deze worden niet vergoed en worden in rekening gebracht bij de patiënt.

Blauwe tarieven
Roze Tarieven